BeOS مەشغۇلات سىستىمىسى

Eltekin
يازمىلار: 193
تىزىملانغان ۋاقتى: يەكشەنبە ئاپرىل 22, 2007 5:28 pm
ئالاقىلىشىش:

BeOS مەشغۇلات سىستىمىسى

يازما يوللاش تەرىپىدىن يوللانغان Eltekin » چارشەنبە ئۆكتەبىر 10, 2007 6:20 am

ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ : BeOS


ﯬﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﯬﻟﻪﻳﻜﯘﻡ
ﻛﻮﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯚﭘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ، ﻛﻮﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﯞﯨﻨﺪﻭﯞﺳﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ، ﯞﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻛﻮﻣﭙﻴﻮﺗﯩﺮ = ﯞﯨﻨﺪﻭﯞﺱ ﺩﻩﭘﻤﯘ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻤﯩﺰ. ﮬﺎﻟﺒﯘﻛﻰ ﯞﯨﻨﺪﻭﺱ ﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ. ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪﻛﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﯨﻨﺪﻭﺳﻘﺎ ﯮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻤﯩﺰ . ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺩﻩﭖ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯ ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﻪﻛﺘﻪ .
ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺑﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻜﻰ، ﯞﯨﻨﺪﻭﺱ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ CPU ﻧﯩﯔ ﺋﯧﻨﺘﯩﻞ INTEL ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﻠﺮﻯ ﺑﺎﺭ، ﯞﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯧﻨﺘﯩﻞ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ (Appel Mac OS, OS X, Amiga) .
ﻛﻮﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ، ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯩﺮﻻ CPU ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻛﯚﭖ CPU ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: Linux, OpenBSD ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﻠﯩﺮﻯ. ﺑﯘﻻﺭ Intel, PPC, Sony CELL,PowerPC,SPARC ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺪﯗ .
تۈۋەندىكىسى BeOS مەشغۇلات سىستىمىسى
[attach]41[/attach]
ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺭﮬﯘﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ 32ﺑﯩﺘﻠﯩﻖ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻼﺭ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﺑﯘ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ 1991 .ﻳﯩﻠﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، AT&T ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ HOBBIT ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻻﮬﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺷﯩﺮﻛﻪﺕ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺑﯘ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ APPEL ﻧﯩﯔ PowerPC ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﮕﻪﻥ، ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ INTELﻧﯩﯔ x86 ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﮕﻪﻥ ( ﺑﯘ pentium ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺷﯘ ). ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻘﺎﻥ ﻛﻮﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻯ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﻟﻢ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﻠﯩﭗ، ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ ( APPEL ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ 400 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ، 200 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ) .
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﺎ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻠﻮﻧﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﻤﺎﻗﺘﺎ ﯞﻩ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﮔﯩﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﻰ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ YellowTab، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ‎Haiku .
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﯘ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﯧﻠﯩﻼ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ، ﻛﯚﭖ ﺧﯩﻞ ﯞﺍﺳﺘﻪ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺗﻠﯩﺮﻯ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﻰ ، ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﻠﯩﺮﻯ، ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﺮﻯ(ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﻠﺮﻯ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯩﺨﻨﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ)، ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻗﻮﻻﻳﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ .
ﺑﯘ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﻳﺎﺳﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ APPLE ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﻩ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ.

ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ :
[url]http://www.beincorporated.com/[/url]
[url]http://www.bebits.com/[/url]
[url]http://open-beos.sourceforge.net/news.php[/url]
[url]http://www.yellowtab.com/[/url]
[url]http://haiku-os.org/learn.php[/url]


بىلىك كۇلۇبىدىن گېك يوللانمىسىگە قايتىش

توردىكى ئەزالار

مۇنبەردىكى ئەزالار: 1 ۋە 0 مېھمانلار